Centrum Twórczych Zabaw Dziecięcych „BRIKOlandia”

 

Brikolandia łączy wszystko, co konieczne do twórczego, bezpiecznego rozwoju dziecięcych możliwości. Uczymy samodzielności, kreatywności, przezwyciężamy lęki. Nasze zajęcia oparte są na naukowych koncepcjach inteligencji i twórczości, bazują na najnowszej wiedzy z psychopedagogiki twórczości. Wszystko to odbywa się w barwnej, wesołej krainie twórczych doświadczeń, w której zarówno dzieci, jak i rodzice odnajdą coś dla siebie.

 

brikolandia-B 

Bycie razem

 

Od chwili przyjścia na świat otaczają nas inni ludzie. Początkowo są to nasi najbliżsi – rodzice, dziadkowie, krewni. Z czasem liczba kontaktów społecznych powiększa się, a my sami zaczynamy czerpać siłę z wzajemnych interakcji. Chcąc nabyć nowe doświadczenia, rozwijać się twórczo i radośnie, musimy posiadać poczucie bezpieczeństwa w otaczającym nas środowisku. Z tego względu niezwykle ważne jest budowanie bliskich, ciepłych relacji z innymi już od najmłodszych lat. W BRIKOlandii zarówno Dzieci, jak i Rodzice poznają tajniki szczęśliwego bycia razem, które w przyszłości zaowocuje wieloma radosnymi chwilami w trakcie naszej pięknej, wspólnej podróży po dziecięco–wychowawczych szlakach.

 brikolandia-R

Rozwój

 

Wszyscy doskonale wiemy jak ważne są pierwsze lata życia dzieci dla ich pełnego, twórczego i szczęśliwego rozwoju. Najmłodsi najszybciej chłoną wiedzę, każdy nowy dzień jest doświadczeniem na wagę złota. Możemy pomóc naszym Małym Odkrywcom w rozwijaniu własnych możliwości poprzez wszechstronną stymulację zmysłów, stwarzanie możliwości do eksperymentowania, pokonywania własnych granic. O to wszystko dbamy w BRIKOlandii. Z naszą niewielką pomocą Dzieci mogą zdobyć wiadomości i  umiejętności, które ułatwią im osiąganie wielu małych i dużych sukcesów w przyszłości.

 brikolandia-I

Integracja

 

Wspólne zajęcia w BRIKOlandii stwarzają możliwość nawiązywania, kształtowania oraz pielęgnowania kontaktów społecznych, tak ważnych w codziennym, pełnym rozmaitych doświadczeń życiu Dziecka. Poprzez wspólną zabawę uczymy się właściwych sposobów nawiązywania kontaktów - zarówno z rówieśnikami, jak i z dorosłymi. Poznajemy zwroty grzecznościowe, normy i zasady obowiązujące w grupie. Uczymy się reagowania na sytuacje konfliktowe. Zacieśniamy pierwsze znajomości, które być może przetrwają dłużej, niż trwa okres wczesnego dzieciństwa.

 brikolandia-K

Kreatywność

 

Na gruncie pedagogiki twórczości „kreatywność przejawia się zwykle w jakiejś formie obserwowanego zachowania, polegającego na produkcji nowych i wartościowych wytworów (np. wierszy, utworów literackich, dowcipów kabaretowych), przy czym niekiedy wytworem może być samo zachowanie (np. w wypadku twórczości choreograficznej)” (E. Nęcka, za: K.J. Szmidt, 2007). W BRIKOlandii jesteśmy kreatywni - rozwijamy naszą zdolność do generowania nowych, wartościowych pomysłów. Staramy się rozwijać twórcze zdolności w taki sposób, aby naszych działań było coraz więcej, rozwiązania zadań pochodziły z różnorodnych kategorii, a wytwory odznaczały się oryginalnością.

 brikolandia-O

Odwaga

 

Jak mawiał Jean Cocteau, „dzieci mają wręcz cudowną moc, aby zmieniać się we wszystko, w co tylko zapragną”. Potrzebna im jest do tego odwaga. Zajęcia w BRIKOlandii uczą, iż nie należy się bać własnych pomysłów. Każda idea może bowiem przyczynić się do powstania nowej, wartościowej jakości. W BRIKOlandii nie krytykujemy swoich pomysłów, każdy ma możliwość wyrażenie własnej opinii. Dodatkowo staramy się wspólnie udoskonalać nasze projekty, czerpiemy inspiracje z otoczenia. Dowiadujemy się, w jaki sposób uzasadniać swoje opinie. Wszystko to sprzyja rozwojowi twórczej postawy, która w przyszłości zaowocuje wytrwałością w dążeniu do własnego celu oraz odwagą w podejmowaniu nowych doświadczeń i poszukiwaniu rozmaitych rozwiązań. 

Polecamy: Firmy.net

Poleć naszą stronę znajomym

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter


Copyright © 2012-2020 Centrum Kreatywnej Edukacji Dziecięcej - Brikolandia - wszelkie prawa zastrzeżone. Projekt i opieka - VEREB - strony www, grafika komputerowa